REINFORCED PLASTICS COMPOSITES, GDP KORAL s.r.o.

Alternative to traditional materials

Skip to content

Mluvíte česky? Do you speak English? Beszél magyarul? Sprechen Sie Deutsch? Ru? Fr?

Menu

Quick overview

GDP KORAL s.r.o.

It´s a partnership of French company GDP SA, which are engaged in pultruded profiles and load-carrying constructions, and Czech company KORAL s. r. o., supplier of full range of materials and things for lamination. We are section of company GDP Group, which proposes, produces and supplies solutions on the basis of plastics composites by production plants in France, Spain and Czech Republic.

 More...

Technology of manufacturing

Plastics composites are produced by many various technologies. Company GDP KORAL is specialized in highvolume continual technologies, mainly pultrusion and pressing.

 More...

What are composite materials?

Composites are defined as materials, which are consisted of two or more components variant physical and chemical properties.

 More...

ISO 9001, ISO 14001

Technologie výroby kompozitů

Kompozitní materiály se vyrábí řadou různých technologií. Firma GDP KORAL se zaměřuje na vysokoobjemové kontinuální technologie, především na technologie označované jako pultruze (tažení) a lisování.

Pultruze je kontinuální proces výroby vyztužených plastů různých tvarů a délek. Tato technologie je založena na tažení svazků vláken, rohoží a tkanin (výztuže) pryskyřičnou lázní, kde dochází k prosycení výztuže. Pryskyřičná lázeň může obsahovat plniva, barviva, retardéry hoření popř. další přísady pro zlepšení vlastností. V dalším kroku pultruze je prosycená výztuž vedena do formy podle požadovaného výsledného tvaru a zároveň je celý kompozit vytvrzen v kontinuální vytvrzovací hlavě. Nakonec je profil rozřezán na požadovanou délku.

Pultruze (tažení)