REINFORCED PLASTICS COMPOSITES, GDP KORAL s.r.o.

Alternative to traditional materials

Skip to content

Mluvíte česky? Do you speak English? Beszél magyarul? Sprechen Sie Deutsch? Ru? Fr?

Menu

Contact

If you have some question, request or suggestion, you will contact us by e-mail, phone or on-line contact form.
If we can, we will readily answer.

Phone:
+420 549 410 189

Fax:
+420 549 410 086

E-mail:
marketing@gdpkoral.com

Quick overview

GDP KORAL s.r.o.

It´s a partnership of French company GDP SA, which are engaged in pultruded profiles and load-carrying constructions, and Czech company KORAL s. r. o., supplier of full range of materials and things for lamination. We are section of company GDP Group, which proposes, produces and supplies solutions on the basis of plastics composites by production plants in France, Spain and Czech Republic.

 More...

Technology of manufacturing

Plastics composites are produced by many various technologies. Company GDP KORAL is specialized in highvolume continual technologies, mainly pultrusion and pressing.

 More...

What are composite materials?

Composites are defined as materials, which are consisted of two or more components variant physical and chemical properties.

 More...

ISO 9001, ISO 14001

Projekt Potenciál

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Rozvoj inovačního centra GDP KORAL, s.r.o. pro vývoj pokročilých profilů z kompozitních materiálů“, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0016038, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem projektu je pořízení moderních technologií, nezbytných pro vývojové a inovační aktivity a ověřování prototypů forem pro výrobu pokročilých profilů z kompozitních materiálů.

Cílem projektu je rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity společnosti, které umožní posílení, zpřesnění a zkvalitnění výzkumných a vývojových aktivit. Realizací projektu dojde ke zlepšení schopnosti uvádět inovované produkty na trh, zvýšení produktivity a tím dosažení lepší konkurenceschopnosti v globálním měřítku.

EVROPSKÁ UNIE

Účelem projektu bylo rozšíření infrastruktury pro výzkum a vývoj. K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.
Rozpis nabízených technologií pro účely VaV:

  • Pultruzní linka – tažené profily na bázi vlákny vyztužených plastů
  • Obráběcí centrum

Bližší informace: marketing@gdpkoral.com