REINFORCED PLASTICS COMPOSITES, GDP KORAL s.r.o.

Alternative to traditional materials

Skip to content

Mluvíte česky? Do you speak English? Beszél magyarul? Sprechen Sie Deutsch? Ru? Fr?

Menu

Section Projekt EDUCA

Contact

If you have some question, request or suggestion, you will contact us by e-mail, phone or on-line contact form.
If we can, we will readily answer.

Phone:
+420 549 410 189

Fax:
+420 549 410 086

E-mail:
marketing@gdpkoral.com

Quick overview

GDP KORAL s.r.o.

It´s a partnership of French company GDP SA, which are engaged in pultruded profiles and load-carrying constructions, and Czech company KORAL s. r. o., supplier of full range of materials and things for lamination. We are section of company GDP Group, which proposes, produces and supplies solutions on the basis of plastics composites by production plants in France, Spain and Czech Republic.

 More...

Technology of manufacturing

Plastics composites are produced by many various technologies. Company GDP KORAL is specialized in highvolume continual technologies, mainly pultrusion and pressing.

 More...

What are composite materials?

Composites are defined as materials, which are consisted of two or more components variant physical and chemical properties.

 More...

ISO 9001, ISO 14001

Projekt EDUCA

Projekt Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti
GDP KORAL, s.r.o.


Základní identifikační údaje projektu:

Číslo projektu: CZ.1.04./1.1.04/92.00262
Název příjemce: GDP KORAL, s.r.o.
Název projektu: Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti GDP KORAL, s.r.o.

Základní informace o projektu:

Dne 1. července 2013 byla ve společnosti GDP KORAL, s.r.o. zahájena realizace výše specifikovaného projektu EDUCA, který je součástí Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt je financován z 85 % z finančních prostředků EU a z 15 % ze státního rozpočtu České republiky. Celková délka realizace projektu je 18 měsíců a konec projektu je tedy plánován na 31. prosince 2014. Na realizaci projektu se dlouhodobě podílí manažer projektu, koordinátor projektu a 3 interní lektoři.

Projekt je zaměřen na specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti GDP KORAL, s.r.o. a jeho cílem je zvýšení kvalifikační úrovně, profesních znalostí a dovedností zaměstnanců, kteří zodpovídají za návrh, vývoj a výrobu unikátních kompozitů. Cílovou skupinou projektu jsou tedy zaměstnanci napříč všemi úrovněmi společnosti GDP KORAL, s.r.o. 

V rámci projektu bude realizováno sedm vzdělávacích aktivit (interních i externích) se zaměřením na různé oblasti v procesu návrhu, vývoje a výroby unikátních kompozitních výrobků. Vzdělávací aktivity probíhají většinou v areálu společnosti a to buď ve školící místnosti, nebo přímo na pracovišti. Konkrétně se jedná o následující vzdělávací aktivity:

Zobrazit Zprávu o zahájenírealizace projektu (pdf).