REINFORCED PLASTICS COMPOSITES, GDP KORAL s.r.o.

Alternative to traditional materials

Skip to content

Mluvíte česky? Do you speak English? Beszél magyarul? Sprechen Sie Deutsch? Ru? Fr?

Menu

Contact

If you have some question, request or suggestion, you will contact us by e-mail, phone or on-line contact form.
If we can, we will readily answer.

Phone:
+420 549 410 189

Fax:
+420 549 410 086

E-mail:
marketing@gdpkoral.com

Quick overview

GDP KORAL s.r.o.

It´s a partnership of French company GDP SA, which are engaged in pultruded profiles and load-carrying constructions, and Czech company KORAL s. r. o., supplier of full range of materials and things for lamination. We are section of company GDP Group, which proposes, produces and supplies solutions on the basis of plastics composites by production plants in France, Spain and Czech Republic.

 More...

Technology of manufacturing

Plastics composites are produced by many various technologies. Company GDP KORAL is specialized in highvolume continual technologies, mainly pultrusion and pressing.

 More...

What are composite materials?

Composites are defined as materials, which are consisted of two or more components variant physical and chemical properties.

 More...

ISO 9001, ISO 14001

Politika kvality a EMS

GDP KORAL, s. r. o. jako součást evropské skupiny GDP Group a KORAL s.r.o. hledá příležitosti a nabízí řešení pro uplatnění kompozitních materiálů v různých aplikacích, které svým uživatelům přinesou vysokou spokojenost. Trvalým zdokonalováním kvality poskytovaných výrobků a služeb rozvíjíme dlouhodobé všestranně výhodné partnerské vztahy. Rovněž přispíváme k vytváření lepších pracovních podmínek a nových příležitostí pro naše pracovníky. Od založení společnosti poskytujeme našim obchodním partnerům: • Kvalitní produkty za spravedlivou cenu, dodávané v termínech a na místo, tak jak je budete potřebovat. • Vstřícnost a garance, aby bylo snadné zadat objednávku, bez restriktivních opatření, skrytých podmínek nebo zbytečných časových nároků. • Servis, jaký očekáváme sami pro sebe. K plnění požadavků zákazníků skupina GDP a KORAL poskytuje: • výrobní prostory v České republice (Tišnov) a ve Francii (Montendre) • 25 výrobních linek • výzkumné, vývojové a testovací centrum • zkušené a vyškolené zaměstnance • následné opracování, povrchové úpravy a montáž • nákup a distribuci vstupních surovin přímo od výrobců, včetně jejich technické podpory. Náš výrobní proces je příznivý k životnímu prostředí. Výroba našich profilů probíhá v uzavřených formách, které minimalizují vypařování a zajišťují tak bezpečné prostředí. Naše produkty obsahují stabilní, nedegradující materiály, které nezatěžují životní prostředí. Podíl vlivu na životní prostředí je omezen nízkou hmotností materiálů a jeho minimálními nároky na údržbu. Vedení GDP KORAL vyjadřuje svůj závazek řídit veškerou činnost společnosti v souladu s právními a ostatními závaznými předpisy ČR a EU i s globálně uznávanými pravidly udržitelného rozvoje týkajícími se odpovědnosti k zaměstnancům, obchodním partnerům, životnímu prostředí a dalším zainteresovaným stranám a neustále zlepšovat integrovaný systém kvality a environmentálního managementu. Pravidelně vyhodnocujeme rizika a dopady našich činností na okolní prostředí a zainteresované subjekty a klademe si reálné cíle pro zlepšování našich činností, procesů a systémů a hledáme opatření prevence rizik i nad rámec závazných právních požadavků. Klademe velký důraz na profesní výcvik a rozvoj našich zaměstnanců a jejich povědomí o kontextu naší společnosti.