REINFORCED PLASTICS COMPOSITES, GDP KORAL s.r.o.

Alternative to traditional materials

Skip to content

Mluvíte česky? Do you speak English? Beszél magyarul? Sprechen Sie Deutsch? Ru? Fr?

Menu

Quick overview

GDP KORAL s.r.o.

It´s a partnership of French company GDP SA, which are engaged in pultruded profiles and load-carrying constructions, and Czech company KORAL s. r. o., supplier of full range of materials and things for lamination. We are section of company GDP Group, which proposes, produces and supplies solutions on the basis of plastics composites by production plants in France, Spain and Czech Republic.

 More...

Technology of manufacturing

Plastics composites are produced by many various technologies. Company GDP KORAL is specialized in highvolume continual technologies, mainly pultrusion and pressing.

 More...

What are composite materials?

Composites are defined as materials, which are consisted of two or more components variant physical and chemical properties.

 More...

ISO 9001, ISO 14001

Nosné konstrukce

Vlákny vyztužené plastové kompozity jsou dobrou alternativou tradičních konstrukčních materiálů jako je ocel(nerez), železo nebo dřevo. Pro tyto účely vyrábíme profily, rošty nebo planky. Výrobky mohou být dodávány jednotlivě nebo jako kompletní lávky a mostky, průmyslové schody, zábradlí.

Nosné konstrukce Přednostmi vyztužených plastů jako konstrukčního materiálu jsou:

Naše profily splňují minimálně požadavky odpovídající požadavkům E 23 normy ČSN EN 13706. Tato norma je platnou evropskou normou pro pultrudované konstrukční profily.

Norma specifikuje minimální požadavky na kvalitu a tolerance, stejně jako pevnostní ukazatele konstrukčních profilů.

V zásadě norma rozděluje pultrudované konstrukční profily do dvou tříd:

Norma obsahuje 3 části:

Část 1 specifikuje označování konstrukčních profilů s ohledem na volbu materiálů, volbu výztuže, povrchového ošetření atd.

Část 2 uvádí testovací metody, stejně jako tolerance pro pultrudované konstrukční profily. Pokyny pro kvalitu a její zabezpečení jsou rovněž uvedeny

Část 3 uvádí minimální hodnoty technických parametrů konstrukčních profilů ve vztahu ke dvěma třídám normy.

VlastnostČSN EN 13706Jednotky Testovací metoda
Závazné vlastnosti z normy ČSN EN 13706 E 23 E 17    
Modul pružnosti v ohybu 23 17 GPa ČSN EN 13706-2:2006
Modul pružnosti v tahu - osový 23 17 GPa ČSN EN ISO 527-4
Modul pružnosti v tahu - příčný 7 5 GPa ČSN EN ISO 527-4
Mez pevnosti v tahu - osová 240 170 MPa ČSN EN ISO 527-4
Mez pevnosti v tahu - příčná 50 30 MPa ČSN EN ISO 527-4
Čepová pevnost - osová 150 90 MPa ČSN EN 13706-2:2006
Čepová pevnost - příčná 70 50 MPa ČSN EN 13706-2:2006
Pevnost v ohybu - osová 240 170 MPa ČSN EN ISO 14125
Pevnost v ohybu - příčná 100 70 MPa ČSN EN ISO 14125
Mezilaminární smyková pevnost 25 15 MPa ČSN EN ISO 14130

Přehled dostupných profilů: