REINFORCED PLASTICS COMPOSITES, GDP KORAL s.r.o.

Alternative to traditional materials

Skip to content

Mluvíte česky? Do you speak English? Beszél magyarul? Sprechen Sie Deutsch? Ru? Fr?

Menu

Section Materiálové vlastnosti

Contact

If you have some question, request or suggestion, you will contact us by e-mail, phone or on-line contact form.
If we can, we will readily answer.

Phone:
+420 549 410 189

Fax:
+420 549 410 086

E-mail:
marketing@gdpkoral.com

Quick overview

GDP KORAL s.r.o.

It´s a partnership of French company GDP SA, which are engaged in pultruded profiles and load-carrying constructions, and Czech company KORAL s. r. o., supplier of full range of materials and things for lamination. We are section of company GDP Group, which proposes, produces and supplies solutions on the basis of plastics composites by production plants in France, Spain and Czech Republic.

 More...

Technology of manufacturing

Plastics composites are produced by many various technologies. Company GDP KORAL is specialized in highvolume continual technologies, mainly pultrusion and pressing.

 More...

What are composite materials?

Composites are defined as materials, which are consisted of two or more components variant physical and chemical properties.

 More...

ISO 9001, ISO 14001

Materiálové vlastnosti

Srovnávací vlastnosti:

Pevnost (MPa)

 • Vyztužené plasty 250 - 900
 • Ocel 480 - 600
 • Nerez 630 - 650
 • Aluminium 290

Modul pružnosti (GPa)

 • Vyztužené plasty 17 - 45
 • Ocel 206
 • Nerez 210
 • Aluminium 69 - 75

Tepelná vodivost (W/K.m)

 • Vyztužené plasty 0,0 - 0,7
 • Ocel 52 - 63
 • Nerez 33
 • Aluminium 84 – 170

Hustota (g/cm3)

 • Vyztužené plasty 1,6 - 2,0
 • Ocel 7,85
 • Nerez 7,70
 • Aluminium 2,7

Obecné vlastnosti vyztužených platů:

Mechanické vlastnosti

 • Modul pružnosti 17 – 45 GPa
 • Pevnost v tahu 250 – 900 MPa
 • Prodloužení při lomu 2%
 • Pevnost v ohybu 750 MPa
 • Pevnost v tlaku 400 MPa

Tepelné vlastnosti

 • Koeficient teplotní roztažnosti 8 – 10.10-6 K-1
 • Tepelná vodivost 0,2 – 0,4 W/m.K

Tažené profily mohou být použity bez omezení v rozsahu -20 až +80°C při použití speciálních pryskyřic až +150°C.

Dielektrické vlastnosti

 • Dielektrická konstanta 6 – 12 kV/mm
 • Specifický odpor 1012 Ohm/m

Fyzikální vlastnosti

 • Hustota 1,6 – 2,0 g/cm3
 • Barcolova tvrdost 40 – 55

Chemická odolnost

 MethylmethakrylátyIsoftal. PolyesterVinylester
Kyseliny ** ** ***
Zásady * * **
Chlorovaná rozpouštědla - - *
Organická rozpouštědla - - *
Slaná voda ** ** ***
Benzín/nafta ** ** ***
Průmyslové detergenty *** *** ***
Ovzduší *** *** ***

- nedoporučováno | * odolné | ** dobře odolné | *** výborně odolné

 

Technické listy k jednotlivým materiálům zašleme na vyžádání.