REINFORCED PLASTICS COMPOSITES, GDP KORAL s.r.o.

Alternative to traditional materials

Skip to content

Mluvíte česky? Do you speak English? Beszél magyarul? Sprechen Sie Deutsch? Ru? Fr?

Menu

Contact

If you have some question, request or suggestion, you will contact us by e-mail, phone or on-line contact form.
If we can, we will readily answer.

Phone:
+420 549 410 189

Fax:
+420 549 410 086

E-mail:
marketing@gdpkoral.com

Quick overview

GDP KORAL s.r.o.

It´s a partnership of French company GDP SA, which are engaged in pultruded profiles and load-carrying constructions, and Czech company KORAL s. r. o., supplier of full range of materials and things for lamination. We are section of company GDP Group, which proposes, produces and supplies solutions on the basis of plastics composites by production plants in France, Spain and Czech Republic.

 More...

Technology of manufacturing

Plastics composites are produced by many various technologies. Company GDP KORAL is specialized in highvolume continual technologies, mainly pultrusion and pressing.

 More...

What are composite materials?

Composites are defined as materials, which are consisted of two or more components variant physical and chemical properties.

 More...

ISO 9001, ISO 14001

Historie

GDP KORAL, s.r.o. vznikl v roce 2005 jako společný podnik francouzské firmy GDP SA a české společnosti KORAL, s. r. o. se sídlem v Tišnově, Brno – venkov. Cílem společného podniku je využít silných stránek obou zakladatelů a díky sdílení marketingového a výrobního know-how prozkoumat potenciál tržních segmentů, hledat rentabilní příležitosti a nabízet kompletní řešení potřeb zákazníků s využitím kompozitních materiálů.

V rámci skupiny GDP Group disponujeme 20 výrobními linkami na 5.000 m2 výrobních prostor v České republice, Francii a Španělsku.

Založení společného podniku naplňuje strategické cíle obou těchto společností. Společnost GDP SA takto upevnila svoji pozici na evropském trhu a rozšířila svoje aktivity do středoevropského regionu. Firma KORAL, s. r. o. získala růstový impuls pro svoji bývalou výrobní divizi, která má v Tišnově dlouholetou tradici. Počátky této výroby V Tišnově sahají do 60. let minulého století. Tehdy byla výroba zaměřena výhradně pro potřeby armády. Hledal se tehdy materiál, který má velice podobné vlastnosti především pevnostní jako kov, ale je lehčí , především nevodivý a je vysoce odolný proti povětrnostním vlivům atd. V dalších letech pak postupně tyto materiály pro svoje mimořádné užitné vlastnosti nacházely uplatnění v celé řadě dalších oborů, kterými byly především energetika, elektrotechnika, chemický průmysl, zemědělství, výroba sportovních věcí apod.

 V roce 1992 vznikla při privatizaci bývalého státního podniku Závody Stanislava Kostky Neumanna (SKN) firma KORAL, s.r.o. , která v této výrobě pokračovala. A právě v tomto období došlo k výraznému posunu v technologii výroby a souběžně s tím i k značnému rozšíření sortimentu vyráběných profilů a tím i segmentů jejich využití. KORAL se v těchto letech začal věnovat i nové aktivity v tomto oboru, kterou je distribuce surovin pro výrobu vyztužených plastů jako takových. Postupem času si vybudoval i v této činnosti významné postavení. Aby firma KORAL, s.r.o. byla schopna reagovat a dostát neustále se zvyšujícím potřebám zákazníků, došlo tedy k rozdělení firmy na dva subjekty.